вузы Запорожья и области
KИБИT (Киевский институт бизнеса и технологий. Запорожский филиал)
АРІУ ЗНТУ (Азовський регіональний інститут управління ЗНТУ)
БДПУ (Бердянський державний педагогічний університет)
ДНЗ ЗВПУ (Державний навчальний заклад "Запорізьке вище професійне училище")
Запорізька філія Державної академії статики, обліку та аудиту Держкомстату України
Запорізьке вище професійне училище моди і стилю
ЗГЕК ЗДІА (Запорізький гідроенергетичний коледж Запорізької державної інженерної академії)
ЗДІА (Запорізька державна інженерна академія)
ЗДМУ (Запорізький державний медичний університет)
ЗИЭИТ (Запорожский институт экономики и информационных технологий)
ЗКК (Запорізький комерційний коледж)
ЗМК (Запорізький металургійний коледж)
ЗНТУ (Запорізький національний технічний університет)
ЗНУ (Запорізький національний університет)
ЗПК (Запорізький педагогічний коледж)
ЗЮИ (Запорізький юридичний інститут)
КПУ (Класичний приватний університет)
МАУП (Запорізький інститут МАУП ім. гетьмана Петра Сагайдачного)
МГПУ (Мелітопольський державний педагогічний університет)
МК ЗДМУ (Медичний коледж Запорізького державного медичного університету)
МУК (Мелитопольское училище культури)
ТДАТУ (Таврійський Державний Агротехнологічний Університет)
ХНУВД (Харьковский национальный университет внутренних дел. Мелитопольское представительство)
вузы Украины
это интересно

АБИТУРИЕНТУ ЗАПОРОЖЬЯ 2013

ТДАТУ (Таврійський Державний Агротехнологічний Університет)

ТДАТУ (Таврійський Державний Агротехнологічний Університет)У дореволюційній системі освіти ТДАТУ має три корені: реальне училище, навчальна сільськогосподарська реміснича майстерня і комерційне училище.

З часом навчальний заклад перетворився на головну сільськогосподарську наукову базу регіону:

У 1920 - 1921 роках на базі мелітопольських ремісничих майстерень була відкрита перша профтехнічна школа.

1922 рік. Обидві школи об’єднуються в механіко-будівельну школу. 1926 рік. Відбувається злиття механіко-будівельної та хіміко-технічної шкіл у політехнічну профшколу. Навчальний заклад проіснував до 1930 року, зберігаючи агротехнічний профіль. 1930 рік. Політехнічна школа реорганізується в три технікуми, серед яких головне місце посідає технікум індустріалізації сільського господарства. 1931 рік. На базі технікуму індустріалізації сільського господарства створено завод-технікум ім. ОДПУ.

1932 рік. На базі заводу-технікуму створюється завод-комбінат сільськогосподарського машинознавства. До його складу входять Інститут з підготовки інженерів-машинознавців, відділення з підготовки працівників масових спеціальностей та Машинобудівельний завод з випуску розточувальних та обпилювальних верстатів. До комбінату приєднується навчально-дослідне господарство.

1938 рік. Починається самостійне функціонування Мелітопольського інституту інженерів-механіків сільського господарства.

1939 рік. Інститут вперше нагороджується Дипломом першого ступеня і заноситься до Книги пошани Всесоюзної сільськогосподарської виставки. Вдруге це сталося в 1941 році. 1944 рік. Евакуйований на період Великої Вітчизняної війни інститут повертається до Мелітополя. У цьому ж році його перейменовують в Мелітопольський інститут механізації сільського господарства (МІМСГ).

1949-1953 роки. Відкривається прийом абітурієнтів на відділення заочного навчання. Починає роботу факультет електрифікації сільського господарства. Значно збільшується прийом молоді.

1954 рік. При МІМСГу створюється аспірантура. 1960 рік. Відкривається загальнотехнічний факультет. 1960-1965 роки. МІМСГ випускає 1585 інженерів-механіків та інженерів-електриків. 1965 рік. Відкриваються нові спеціальності: механізація землеробства, організація та технологія ремонту сільськогосподарських машин, механізація тваринництва, застосування електричної енергії в сільському господарстві, електропостачання сільського господарства.

1970 рік. Починає діяти підготовче відділення, очні та заочні курси з підготовки сільської молоді для вступу до вузу.

1979 рік. Відкривається факультет підвищення кваліфікації керівних робітників і спеціалістів сільського господарства.

1976-1980 роки. Значно збільшується кількість підготовлених спеціалістів. За цей період випускниками МІМСГу стали 4041 інженер. 1965-1991 роки. Викладачі інституту захищають 11 докторських та 156 кандидатських робіт. 1981 рік. Успіхи МІМСГу в підготовці висококваліфікованих фахівців відзначаються високою державною нагородою - орденом Трудового Червоного прапора. 1993 рік. За високий рівень підготовки інженерних кадрів, якісний професорсько-викладацький склад, досконалу матеріально-технічну базу, МІМСГ одержує ліцензію на освітню діяльність та одночасно проходить акредитацію на четвертий рівень. 1994 рік. МІМСГ перетворюється на Таврійську державну агротехнічну академію. 1996 рік. Створений госпрозрахунковий підрозділ академії - інформаційно-консультаційний центр центр «Агро-Таврія». 1997 рік. До складу ТДАТА приєднано Мелітопольський технікум гідромеліорації і механізації сільського господарства. 2002 рік. Було засновано факультет «Бухгалтерський облік і аудит». Наказом Мінагрополітики створено науково-дослідний Інститут післядипломної освіти та дорадництва. 2003 рік. Відкрито факультет «Переробка та зберігання продукції сільського господарства». Наказом Мінагрополітики створено науково-дослідний інститут механізації землеробства Півдня України. 2006 рік. Згідно наказу Міністерства аграрної політики України № 140-П від 30.05. к.т.н., професор Кюрчев В.М. приступив до виконання обов’язків ректора ТДАТА. 2007 рік. Таврійська державна агротехнічна академія отримала статус Таврійського Державного Агротехнологічного Університету.

З великою повагою в ТДАТУ шанують пам’ять про керівників ВНЗ різних років: Ю.Л. Грінчака (роки керівництва 1932 - 1937), Г.Ф. Гулівера (1937 - 1942; 1944 - 1951), Д.В. Абрамчева (1951 - 1962), М.М. Ємельянова (1962 - 1971), М.Л. Крижачківського (1987 - 2006). З глибокою вдячністю та уважністю ставляться студенти та викладачі до І.С. Сєрого, який очолював ВНЗ з 1971 до 1987 року. Він і сьогодні працює в університеті, залишаючись прикладом сучасної динамічної людини.

Адреса: 72312, Запорізька обл., м. Мелітополь, пр. Б.Хмельницького, 18.
тел. (0619) 42-06-18
email: office@tsaa.org.ua


 
ЗАПОРОЖЬЕ
ЗНТУ (Запорізький національний технічний університет)
ЗНУ (Запорізький національний університет)
Запорізьке вище професійне училище моди і стилю
ЗПК (Запорізький педагогічний коледж)
ЗМК ЗДМУ (Запорізький медичний коледж)
ЗМК (Запорізький металургійний коледж)
ЗЮИ (Запорізький юридичний інститут)
КИБИТ (Запорожский филиал Киевскиого института бизнеса и технологий)
МАУП (Запорізький інститут МАУП ім. гетьмана Петра Сагайдачного)
БЕРДЯНСК
Бердянський державний педагогічний університет
МЕЛИТОПОЛЬ
Мелітопольський державний педагогічний університет
Таврійський Державний Агротехнологічний Університет
Мелитопольский филиал Харьковского национального университета внутренних дел
Запорожье и область | Новости Запорожья и области RSS 2.0 | | follow us on | читайте нас в