вузы Запорожья и области
KИБИT (Киевский институт бизнеса и технологий. Запорожский филиал)
АРІУ ЗНТУ (Азовський регіональний інститут управління ЗНТУ)
БДПУ (Бердянський державний педагогічний університет)
ДНЗ ЗВПУ (Державний навчальний заклад "Запорізьке вище професійне училище")
Запорізька філія Державної академії статики, обліку та аудиту Держкомстату України
Запорізьке вище професійне училище моди і стилю
ЗГЕК ЗДІА (Запорізький гідроенергетичний коледж Запорізької державної інженерної академії)
ЗДІА (Запорізька державна інженерна академія)
ЗДМУ (Запорізький державний медичний університет)
ЗИЭИТ (Запорожский институт экономики и информационных технологий)
ЗКК (Запорізький комерційний коледж)
ЗМК (Запорізький металургійний коледж)
ЗНТУ (Запорізький національний технічний університет)
ЗНУ (Запорізький національний університет)
ЗПК (Запорізький педагогічний коледж)
ЗЮИ (Запорізький юридичний інститут)
КПУ (Класичний приватний університет)
МАУП (Запорізький інститут МАУП ім. гетьмана Петра Сагайдачного)
МГПУ (Мелітопольський державний педагогічний університет)
МК ЗДМУ (Медичний коледж Запорізького державного медичного університету)
МУК (Мелитопольское училище культури)
ТДАТУ (Таврійський Державний Агротехнологічний Університет)
ХНУВД (Харьковский национальный университет внутренних дел. Мелитопольское представительство)
вузы Украины
это интересно

АБИТУРИЕНТУ ЗАПОРОЖЬЯ 2013

Дніпропетровський державний аграрний університет

Агрономічний факультет
спеціальність „Агрономія” спеціалізація захист рослин, насінництво і насіннєзнавство, технологія зберігання і переробки продукції рослинництва, кормовиробництво
за ступеневою системою освіти: „Бакалавр”, „Спеціаліст”, „Магістр”
напрямок „Харчова технологія та інженерія” спеціальність „Технологія зберігання та переробки зерна” за освітньо-кваліфікаційним рівнем „Бакалавр”. Для випускників технікумів, аграрних коледжів навчання здійснюється за скороченим терміном.

Кафедра агрохімії
спеціальності „Теоретичні основи хімізації сільського господарства”
„Система застосування добрив у господарствах різної форми власності”
„Хімічний захист рослин”
„Фітофармакологія”
„Інтегрований захист рослин”
„Прогноз розвитку шкідливих організмів”
„Біологічний захист рослин”.

Факультет механізації с.г.

на факультеті ведеться підготовка фахівців за трьома кваліфікаційними рівнями: бакалавр, спеціаліст, магістр

Факультет обліку і фінансів
спеціальності: «Облік і аудит» та «Фінанси» за трьома освітньо-кваліфікаційними рівнями:
бакалавр (термін навчання 4 роки на базі повної загальної середньої освіти);
спеціаліст (термін навчання 1 рік на базі ОКР «бакалавр»);
магістр (термін навчання 1 рік на базі ОКР «бакалавр»)
Підготовка фахівців здійснюється на денній та заочній формах навчання, а також у формі післядипломної освіти (ОКР – спеціаліст).
За спеціальністю „Облік і аудит” проводиться також набір студентів за скороченим терміном навчання на базі освітньо-кваліфікаційного рівня „молодший спеціаліст”.

Факультет менеджементу і маркетингу
спеціальності: «Менеджмент організацій»
«Маркетинг» за трьома освітньо-кваліфікаційними рівнями:
бакалавр (термін навчання 4 роки на базі повної загальної середньої освіти);
спеціаліст (термін навчання 1 рік на базі ОКР «бакалавр»);
магістр (термін навчання 1 рік на базі ОКР «бакалавр»)
Підготовка фахівців здійснюється у денній та заочній формах навчання, а також у формі післядипломної освіти (ОКР – спеціаліст).

Факультет ветеринарної медицини"
спеціальності: "Ветеринарна медицина"
термін навчання 5 років 6 місяців, скорочений термін навчання (після технікуму) 3 роки 10 місяців.
Спеціалізації за спеціальністю “Ветеринарна медицина”:
ветеринарно-санітарна експертиза переробки продукції тваринництва;
лабораторна справа;
хвороби дрібних тварин.
Факультет працює за ступеневою системою підготовки фахівців:
спеціаліст - магістр - кандидат наук;

Біотехнологічний факультет
спеціальності: «Зооінженерія»
спеціалізації: переробка молока, м‘яса, племінна справа.
Факультет працює за ступеневою системою підготовки фахівців:
спеціаліст - магістр - кандидат наук;

Гідромеліоративний факультет
спеціальності „Гідромеліорація” таких спеціалізацій
Проектування і будівництво гідромеліоративних систем.
Експлуатація гідромеліоративних систем.
Сільськогосподарське водопостачання і водовідведення.
Економіка і організація водного господарства.
Землевпорядкування на меліорованих землях
Кваліфікація випускників – інженер-гідромеліоратор.


При вступі до агроуніверситету абітурієнти проходять тестування та складають іспити:
на спеціальності "Облік і аудит" (денна і заочна форма навчання, повний і скорочений термін навчання), "Менеджмент організацій"(денна і заочна форма навчання, повний термін навчання) – математики (усно) та біології (усно);
на спеціальності "Агрономія" (денна і заочна форма навчання, повний і скорочений термін навчання), з біології (усно) та хімії (усно);
на спеціальності "Механізація сільського господарства" (денна і заочна форма навчання, повний і скорочений термін навчання) та "Гідромеліорація" (денна і заочна форма навчання, повний термін навчання) — з математики (усно);
на спеціальність "Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва" (денна і заочна форма навчання, повний і скорочений термін навчання) - з біології (усно) та хімії (усно).
Усі вступники складають обов'язковий іспит з української мови у формі диктанту. Для осіб, які не атестовані з української мови, приймальна комісія встановлює конкурсний іспит з російської мови.
За результатами тестування зараховуються:
- випускники школи (повна загальна середня освіта), нагороджені золотою/срібною медаллю;
- абітурієнти, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб (контрактні місця);
- абітурієнти, які вступають на скорочену освітньо-кваліфікаційну програму навчання - випускники вищих навчальних закладів 1-2 рівнів акредитації за спорідненою спеціальністю.

Післядипломна освіта
перепідготовка спеціалістів, за напрямками підготовки:
“Менеджмент”
“Економіка і підприємництво”
“Агрономія”
“Зооінженерія”

зі спеціальностей: “Менеджмент організацій”, "Облік і аудит”, “Агрономія”, “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва”.

Прийом документів та зарахування здійснюється протягом року відповідно до формування груп.
Приймаються випускники вищих навчальних закладів, які мають диплом спеціаліста, а також студенти агроуніверситету останнього року навчання.
Термін навчання три роки, форма – заочна, екстерном і дистанційна.
Повне забезпечення методичними матеріалами.
Випускні документи державного зразку.

Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Ворошилова, 25. Адміністративний корпус, к. № 121, 242.

Телефон для довідок: 8(056)744-36-69

Адреса агроуніверситету:
49600, м. Дніпропетровськ, вул. Ворошилова, 25. Тел.: (0562) 744-81-32, 46-31-86.
www.dsau.dp.ua


 
ЗАПОРОЖЬЕ
ЗНТУ (Запорізький національний технічний університет)
ЗНУ (Запорізький національний університет)
Запорізьке вище професійне училище моди і стилю
ЗПК (Запорізький педагогічний коледж)
ЗМК ЗДМУ (Запорізький медичний коледж)
ЗМК (Запорізький металургійний коледж)
ЗЮИ (Запорізький юридичний інститут)
КИБИТ (Запорожский филиал Киевскиого института бизнеса и технологий)
МАУП (Запорізький інститут МАУП ім. гетьмана Петра Сагайдачного)
БЕРДЯНСК
Бердянський державний педагогічний університет
МЕЛИТОПОЛЬ
Мелітопольський державний педагогічний університет
Таврійський Державний Агротехнологічний Університет
Мелитопольский филиал Харьковского национального университета внутренних дел
Запорожье и область | Новости Запорожья и области RSS 2.0 | | follow us on | читайте нас в