вузы Запорожья и области
KИБИT (Киевский институт бизнеса и технологий. Запорожский филиал)
АРІУ ЗНТУ (Азовський регіональний інститут управління ЗНТУ)
БДПУ (Бердянський державний педагогічний університет)
ДНЗ ЗВПУ (Державний навчальний заклад "Запорізьке вище професійне училище")
Запорізька філія Державної академії статики, обліку та аудиту Держкомстату України
Запорізьке вище професійне училище моди і стилю
ЗГЕК ЗДІА (Запорізький гідроенергетичний коледж Запорізької державної інженерної академії)
ЗДІА (Запорізька державна інженерна академія)
ЗДМУ (Запорізький державний медичний університет)
ЗИЭИТ (Запорожский институт экономики и информационных технологий)
ЗКК (Запорізький комерційний коледж)
ЗМК (Запорізький металургійний коледж)
ЗНТУ (Запорізький національний технічний університет)
ЗНУ (Запорізький національний університет)
ЗПК (Запорізький педагогічний коледж)
ЗЮИ (Запорізький юридичний інститут)
КПУ (Класичний приватний університет)
МАУП (Запорізький інститут МАУП ім. гетьмана Петра Сагайдачного)
МГПУ (Мелітопольський державний педагогічний університет)
МК ЗДМУ (Медичний коледж Запорізького державного медичного університету)
МУК (Мелитопольское училище культури)
ТДАТУ (Таврійський Державний Агротехнологічний Університет)
ХНУВД (Харьковский национальный университет внутренних дел. Мелитопольское представительство)
вузы Украины
это интересно

АБИТУРИЕНТУ ЗАПОРОЖЬЯ 2013

ЗЮИ (Запорізький юридичний інститут)

ЗЮИ (Запорізький юридичний інститут)Запорізький юридичний інститут Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ готує фахівців для органів внутрішніх справ України та інших правоохоронних структур, а також державних та приватних установ за спеціальністю «Правознавство» освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр», «спеціаліст», «магістр».

ПІДГОТОВКУ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ НА ФАКУЛЬТЕТАХ

За державним замовленням:

Факультет підготовки слідчих
Контактний телефон: 283-33-20

Факультет кримінальної міліції
Контактний телефон: 218-70-04

Факультет міліції громадської безпеки
Контактний телефон: 212-69-21

Факультет заочного навчання працівників органів внутрішніх справ
Контактний телефон: 212-69-20

За рахунок коштів фізичних, юридичних осіб:

Юридичний факультет
Контактний телефон: 212-32-30; 212-19-14
Приймальна комісія
Контактний телефон: 212-69-21; 063-782-42-65

Вартість одного року навчання
• денна форма навчання – 10 500 грн;
• заочна форма навчання – 7 000 грн;
• заочна форма навчання на базі повної вищої неюридичної освіти – 8000 грн;
• магістратура – денна та заочна форма навчання – 22 000 грн.

Терміни навчання на юридичному факультеті та вступні екзамени 

Форма навчання Попередня освіта вступника Підготовка за освітньо-кваліфікаційним рівнем Термін підготовки Вступні випробування, сертифікати
1 денна або заочна повна загальна середня бакалавр 4 роки 1. Українська мова та література
2. Історія України
3. Або математика, або географія, або іноземна мова (на вибір абітурієнта)

* ПРИЙМАЮТЬСЯ СЕРТИФІКАТИ, ВИДАНІ У 2008, 2009, 2010 РОКАХ
**ВРАХОВУЄТЬСЯ СЕРЕДНІЙ БАЛ ДОКУМЕНТА ПРО ПОВНУ ЗАГАЛЬНУ СЕРЕДНЮ ОСВІТУ З ОКРУГЛЕННЯМ ДО ДЕСЯТИХ ЧАСТИН БАЛА (за таблицею відповідності обрахованого бала документа про повну загальну середню освіту значенням 200-бальної шкали, встановленою наказом МОН України) ШЛЯХОМ ДОДАВАННЯ ДО СУМИ БАЛІВ СЕРТИФІКАТА З КОНКУРСНИХ ПРЕДМЕТІВ (РЕЗУЛЬТАТІВ ВСТУПНИХ ЕКЗАМЕНІВ).

ВСТУПНИК ДОПУСКАЄТЬСЯ ДО УЧАСТІ У КОНКУРСНОМУ ВІДБОРІ ДЛЯ ВСТУПУ НА НАВЧАННЯ, ЯКЩО КІЛЬКІСТЬ БАЛІВ ІЗ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ПРЕДМЕТІВ НИЖЧЕ 124 БАЛІВ З КОЖНОГО ПРЕДМЕТА ЗА УМОВИ, ЯКЩО КІЛЬКІСТЬ БАЛІВ З ПРОФІЛЬНОГО ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО ПРЕДМЕТА, СТАНОВИТЬ НЕ НИЖЧЕ 170 БАЛІВ.

Терміни прийому документів від осіб, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, до приймальної комісії інституту з 15 липня до 22 липня 2010 року

При вступі до юридичного факультету абітурієнти подають такі документи:
- сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти та інформаційну картку видані в поточному році, визначених правилами прийому;
- документи про освіту державного зразка та додаток;
- медичну довідку за формою 086-У;
- довідку про щеплення (денна форма);
- 6 фото 3x4 см;
- копію паспорта (1, 2, 11 стор.);
- копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
- копію приписного свідоцтва (денна форма навчання);
- копію свідоцтва про шлюб (якщо документ про освіту виданий на інше прізвище).

Терміни проведення, перелік та форми вступних екзаменів до вищих навчальних закладів МВС України.

Перелік вступних екзаменів на навчання на факультети (за державним замовленням):
1. Українська мова та література – сертифікат та інформаційна картка Українського центру оцінювання освіти;
2. Історія України – сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти;
3. Оцінка фізичної підготовки проводиться у вищому навчальному закладі;
4. Співбесіда з готовності до навчання та проходження служби в ОВС.

Дні відкритих дверей відбудуться об 11.00:
25 вересня 2010 року | 23 жовтня 2010 року | 27 листопада 2010 року | 29 січня 2011 року | 26 лютого 2011 року | 26 березня 2011 року | 23 квітня 2011 року 
 


 
ЗАПОРОЖЬЕ
ЗНТУ (Запорізький національний технічний університет)
ЗНУ (Запорізький національний університет)
Запорізьке вище професійне училище моди і стилю
ЗПК (Запорізький педагогічний коледж)
ЗМК ЗДМУ (Запорізький медичний коледж)
ЗМК (Запорізький металургійний коледж)
ЗЮИ (Запорізький юридичний інститут)
КИБИТ (Запорожский филиал Киевскиого института бизнеса и технологий)
МАУП (Запорізький інститут МАУП ім. гетьмана Петра Сагайдачного)
БЕРДЯНСК
Бердянський державний педагогічний університет
МЕЛИТОПОЛЬ
Мелітопольський державний педагогічний університет
Таврійський Державний Агротехнологічний Університет
Мелитопольский филиал Харьковского национального университета внутренних дел
Запорожье и область | Новости Запорожья и области RSS 2.0 | | follow us on | читайте нас в