вузы Запорожья и области
KИБИT (Киевский институт бизнеса и технологий. Запорожский филиал)
АРІУ ЗНТУ (Азовський регіональний інститут управління ЗНТУ)
БДПУ (Бердянський державний педагогічний університет)
ДНЗ ЗВПУ (Державний навчальний заклад "Запорізьке вище професійне училище")
Запорізька філія Державної академії статики, обліку та аудиту Держкомстату України
Запорізьке вище професійне училище моди і стилю
ЗГЕК ЗДІА (Запорізький гідроенергетичний коледж Запорізької державної інженерної академії)
ЗДІА (Запорізька державна інженерна академія)
ЗДМУ (Запорізький державний медичний університет)
ЗИЭИТ (Запорожский институт экономики и информационных технологий)
ЗКК (Запорізький комерційний коледж)
ЗМК (Запорізький металургійний коледж)
ЗНТУ (Запорізький національний технічний університет)
ЗНУ (Запорізький національний університет)
ЗПК (Запорізький педагогічний коледж)
ЗЮИ (Запорізький юридичний інститут)
КПУ (Класичний приватний університет)
МАУП (Запорізький інститут МАУП ім. гетьмана Петра Сагайдачного)
МГПУ (Мелітопольський державний педагогічний університет)
МК ЗДМУ (Медичний коледж Запорізького державного медичного університету)
МУК (Мелитопольское училище культури)
ТДАТУ (Таврійський Державний Агротехнологічний Університет)
ХНУВД (Харьковский национальный университет внутренних дел. Мелитопольское представительство)
вузы Украины
это интересно

АБИТУРИЕНТУ ЗАПОРОЖЬЯ 2013

БДПУ (Бердянський державний педагогічний університет)

Бердянський державний педагогічний університет — вищий навчальний заклад IV рівня акредитації, діяльність якого забезпечує наявність ліцензії серії АB 395109 від 14.12.2007 р. >>

Бердянський державний педагогічний університетВідлік історії університету можна розпочинати з серпня 1872 року, коли було отримано дозвіл на будівництво у м. Бердянськ чоловічої класичної гімнізії. Гімназія працювала до 1919 р. В ній навчалися такі всесвітньо відомі люди як бактеріолог В.Хавкін та "червоний адмірал" П.П.Шмідт, викладали відомий український композитор та поет-перкладач П.І.Ніщінський (Петро Вайда) та математик А.З.Епіфанов (детально період історії до початку ХХ ст. викладено в книзі "Бердянська чоловіча гімназія (остання третина ХІХ століття)" / Упорядники: В.М. Константінова, І.І. Лиман).

У двадцятих роках в цій будівлі знаходилися різні навчальні заклади, серед яких і вчительський технікум на базі якого в жовтні 1932 року було створено вчительський, а потім і педагогічний інститут. Під час окупації у 1941-1943 рр. в будівлі працював німецький госпіталь, а при відступі будівлю спалили. Враховуючи нестачу кваліфікованих кадрів учителів та викладачів з різних дисциплін у школах, училищах, технікумах, коледжах та ліцеях м.Бердянська та навколишніх районів, а також вимоги реформування вищої школи України, університет протягом 74 років існування здійснив різноманітні реорганізації, не раз змінюючи спеціальності та спеціалізації.

З 2002 року Бердянський педагогічний інститут ім. П.Д.Осипенко стає Бердянським державним педагогічний університетом. Ректор університету - Крижко Василь Васильович, професор, член-кореспондент Української Академії національного прогресу та Академії педагогічних та соціальних наук.

Університет готує фахівців за 27 спеціальностями на таких факультетах: соціально-педагогічний, підготовки вчителів початкової школи, філологічний, соціально-гуманітарний, фізико-математичний, ком'ютерних технологій та систем, економічний, естетичного та фізичного вихованя, індустріально-педагогічний.

Підготовка фахівців здійснюється на базі повної середньої освіти за освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр, спеціаліст, магістр на денній та заочній формах навчання за державним замовленям та на контрактній основі.

Університет готує на базі вищої освіти магістрів за спеціальностями:

 • Управління навчальними закладами
 • Математика
 • Фізика
 • Трудове навчання
 • Українська мова і література
 • Мова і література
 • Дошкільне виховання
 • Початкове навчання
 • Соціальна педагогіка
 • Дефектологія
 • ПМСО. Історія
 • ПМСО. Музика
 • ПМСО. Хореографія

Термін навчання на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня баклавр - 4 роки, спеціаліст - 5 років, магістр - 1 рік. Начальний процес забезпечують 277 викладачів, серед них: 7 професорів, 5 докторів наук, 73 доценти, 102 кандидати наук.

Аспірантура університету здійснює підготовку за 3 спеціальностями:

 • 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки;
 • 13.00.02 – теорія та методика навчання (з галузей)
 • 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія.
 • 07.00.01 - історія України.
 • 10.01.05 – порівняльне літературознавство.

Університет здійснює міжнародне співробітництво: бере участь у наукових конференціях, проводить стажування викладачів.
Під час навчання студенти проходять практику за спеціальністю в школах, гімназіях, ліцеях, коледжах, дошкільних закладах, на підприємствах, в літніх оздоровчих центрах.
Студентам надані всі умови для занять спортом, художньою самодіяльністю. До їхніх послуг гуртожиток, бібліотека, студентський табір на березі Азовського моря.
Університет пишається своїми командами КВК, які успішно виступали у Кієві, Чернівцях, Миколаїві, Одесі, Сочі.

Приймальна компанія 2010 року

Умови прийому до вищих навчальних закладів України >>

Правила прийому до Бердянського державного педагогічного університету в 2010 році, з кількістю ліцензійованих місць, бюджетних та контрактних місць, перелік сертифікатів, строки та умови прийому тощо >>

Наказ про призначення складу приймальної комісії >>

Головний корпус
університетуПри вступі до університету до приймальної комісії абітурієнт особисто подає такі документи:

 • заяву про вступ до БДПУ, в якій вказують напрям підготовки (у разі вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра) або спеціальність (у разі вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, магістра) та форму навчання;
 • документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором (оригінали або завірені копії)
 • медичну довідку за формою 086-У або її копію;
 • сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти (або його копію), виданий у поточному році, з оцінками з предметів, що визначені правилами прийому до БДПУ для конкурсного відбору щодо вступу на обраний напрям підготовки (спеціальність);
 • шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см;
 • паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон або інший документ, який засвідчує особу і громадянство (свідоцтво про народження для осіб, які за віком не мають паспорта), та військовий квиток (посвідчення про приписку до призовної дільниці) і документи, що підтверджують його право на вступ, вступник пред’являє особисто;
 • копію трудової книжки (для осіб, що мають стаж роботи);
 • копію ідентифікаційного коду.

5 корпус

Термін подання документів у 2010 році:

 • денна форма: з 15 липня по 31 липня 2010 р.;  для осіб що мають складати вступні випробування з 15 липня до 22 липня 2010 р.
 • заочна форма: з 15 липня по 15 серпня 2010 р.

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

 • денна форма: не пізніше 1 серпня 2010 р.
 • заочна форма: 16 серпня 2010 р.

Творчі конкурси

 • денної форми навчання 23-31 липня 2010 р.
 • заочної форми навчання 16-21 серпня 2010 р.

Зарахування

 • за державним замовленням не пізніше 10 серпня 2010 р.
 • за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму підготовки (спеціальності) - не пізніше 25 серпня 2010 р.
 • заочної форми навчання не пізніше 25 серпня 2010 р.

Телефони для отримання додаткової інформації

 • (06153)36244 - приймальня ректора;
 • (06153)71984 - приймальна комісія
 • (06153)42749 - підготовчі курси

Електронна пошта приймальні ректора:


 
ЗАПОРОЖЬЕ
ЗНТУ (Запорізький національний технічний університет)
ЗНУ (Запорізький національний університет)
Запорізьке вище професійне училище моди і стилю
ЗПК (Запорізький педагогічний коледж)
ЗМК ЗДМУ (Запорізький медичний коледж)
ЗМК (Запорізький металургійний коледж)
ЗЮИ (Запорізький юридичний інститут)
КИБИТ (Запорожский филиал Киевскиого института бизнеса и технологий)
МАУП (Запорізький інститут МАУП ім. гетьмана Петра Сагайдачного)
БЕРДЯНСК
Бердянський державний педагогічний університет
МЕЛИТОПОЛЬ
Мелітопольський державний педагогічний університет
Таврійський Державний Агротехнологічний Університет
Мелитопольский филиал Харьковского национального университета внутренних дел
Запорожье и область | Новости Запорожья и области RSS 2.0 | | follow us on | читайте нас в