вузы Запорожья и области
KИБИT (Киевский институт бизнеса и технологий. Запорожский филиал)
АРІУ ЗНТУ (Азовський регіональний інститут управління ЗНТУ)
БДПУ (Бердянський державний педагогічний університет)
ДНЗ ЗВПУ (Державний навчальний заклад "Запорізьке вище професійне училище")
Запорізька філія Державної академії статики, обліку та аудиту Держкомстату України
Запорізьке вище професійне училище моди і стилю
ЗГЕК ЗДІА (Запорізький гідроенергетичний коледж Запорізької державної інженерної академії)
ЗДІА (Запорізька державна інженерна академія)
ЗДМУ (Запорізький державний медичний університет)
ЗИЭИТ (Запорожский институт экономики и информационных технологий)
ЗКК (Запорізький комерційний коледж)
ЗМК (Запорізький металургійний коледж)
ЗНТУ (Запорізький національний технічний університет)
ЗНУ (Запорізький національний університет)
ЗПК (Запорізький педагогічний коледж)
ЗЮИ (Запорізький юридичний інститут)
КПУ (Класичний приватний університет)
МАУП (Запорізький інститут МАУП ім. гетьмана Петра Сагайдачного)
МГПУ (Мелітопольський державний педагогічний університет)
МК ЗДМУ (Медичний коледж Запорізького державного медичного університету)
МУК (Мелитопольское училище культури)
ТДАТУ (Таврійський Державний Агротехнологічний Університет)
ХНУВД (Харьковский национальный университет внутренних дел. Мелитопольское представительство)
вузы Украины
это интересно

АБИТУРИЕНТУ ЗАПОРОЖЬЯ 2013

МАУП (Запорізький інститут МАУП ім. гетьмана Петра Сагайдачного)

МАУП (Международная Академия управление персоналом). Запорожье Запорізький інститут МАУП ім. гетьмана Петра Сагайдачного створено 1989 року як недержавний вищий навчальний та науково-дослідний заклад. МАУП готує фахівців за ЗО спеціальностями та 132 спеціалізаціями. Академію акредитовано за всіма ліцензованими спеціальностями з правом видачі дипломів про вищу освіту державного зразка.

Академія управління персоналом — це найбільший гуманітарно-економічний ВНЗ України (понад 55 тисяч студентів з 31 країни світу), у складі якого діють Президентський університет (м. Київ); Всеукраїнсь¬кий університет (інститути, філії та відділення в усіх регіонах України); Міжнародний відкритий університет (зарубіжні філії). Випускники Академії отримують дипломи про вищу освіту державного та міжнародного зразка з присвоєнням кваліфікації молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста та магістра.

Удосконалюючи систему освіти та задовольняючи потребу у фахівцях, Міжрегіональна Академія управління персоналом здійснює навчання за денною, вечірньою, заочною (у тому числі дистанційною) формами. Для учнів старших класів відкрито Академічний ліцей, Економіко правові технікуми, Підготовче відділення. У структурі Академії — Міжнародний бібліотечно-інформаційний центр ім. Ярослава Мудрого. Для бажаючих отримати науковий ступінь діють Аспірантура та Докторантура.

Президентський університет МАУП засновано 1999 року. У здійсненні цього міжнародного освітнього проекту сьогодні беруть участь представники понад 50 країн світу. У складі Президентського університету діють Інститут міжнародної економіки і фінансів ім. Святої Велико)' Княгині Ольги, Українсько-Російський інститут менеджменту та бізнесу ім. Б. Хмельницького, Українсько-Азербайджанський інститут соціальних наук Г. Алієва, Українсько-Угорський інститут кібернетики та інформаційних технологій ім. А. Гьонца, Українсько Південно-Африканський інститут політичного лідерства та лінгвістики ім. Н. Мандели, Міжнародний підготовчий інститут ім. Манаса, Інститут права ім. князя Володимира Великого, Українсько Арабський інститут міжнародних відносин ім. Аверроеса, Український військово-козацький інститут муніципального менеджменту та місцевого самоврядування ім. Святослава Хороброго, Науково-методичний інститут міжнародної освіти і проблем управління ім. Конфуція.

ФАКУЛЬТЕТ ДИСТАНЦІЙНОГО ІНТЕРНЕТ-НАВЧАННЯ
Дистанційне навчання — це форма навчання, рівноцінна з денною, вечірньою, заочною та екстернатом, що реалі¬зується через технології дистанційного навчання.
Дистанційне Інтернет-навчання - це:
можливість пройти навчання «без
відриву від виробництва», тобто не
витрачаючи час і кошти на поїздки, не
залишаючи основного місця роботи;
можливість навчатись у зручний для себе час, у зручному місці;
можливість застосовувати отримані знання відразу на практиці;
можливість отримувати консультації та брати участь в обговоренні питань у процесі навчання в режимі on-line;
можливість підвищення творчого та інтелектуального потенціалу студента, який навчається в режимі on-line, за рахунок самоорганізації, прагнення до знань, уміння самостійно приймати відповідальне рішення.

Факультет дистанційного Інтернет-навчання Телеуніверситету МАУП здійснює підготовку за освітньо-кваліфікаційними рівнями:

СПЕЦІАЛІСТ (перепідготовка)
на базі вищої освіти
Менеджмент організацій
Економіка та управління бізнесом Маркетинг
Міжнародний маркетинг та реклама
Управління персоналом і економіка праці
Правознавство
Економіка та управління персоналом
Облік і аудит
Фінанси
Фінансовий менеджмент Банківська справа Банківський менеджмент
ПСИХОЛОГІЯ
Практична психологія

СПЕЦІАЛІСТ
Маркетинг
Міжнародний маркетинг та реклама Менеджмент організацій
Економіка та управління бізнесом Облік і аудит Облік і аудит
Управління персоналом і економіка праці
Правознавство
Економіка та управління персоналом

БАКАЛАВР
Менеджмент організацій
Економіка та управління бізнесом
Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
Маркетинг
Міжнародний маркетинг та реклама
Управління персоналом і економіка праці
Правознавство
Економіка та управління персоналом
Фінанси
Фінансовий менеджмент
Облік і аудит
Психологія
Практична психологія Медична психологія
Якість дистанційного навчання
не поступається якості денної форми навчання, оскільки для підготовки дидактичних засобів залучається найкращий професорсько-викладацький склад і використовуються найсучасніші навчально-методичні матеріали; передбачається введення спеціалізованого контролю якості дистанційної освіти на відповідність її освітнім стандартам.

Дистанційна освіта - це шанс навчатись без обмежень і без кордонів

За довідками звертатись:
69059, м. Запоріжжя, вул. Комарова, 2, МАУП, Телеуніверситет
Телефон: (0612) 95-04-43 (приймальна комісія)
Тел/факс: (0612) 95-63-82
Сайт: www.maup.com.ua
E-mail: maup@mail.ru

Вартість денної форми навчання (за семестр у гривнях)
Економіст, менеджер персоналу 2400
Менеджер бізнесу 2400
Економіст, фінансовій менеджер 2400
Економіст, менеджер банку 2400
Економіст, маркетолог 2400
Бухгалтер - аналітик 2400
Психолог 2400
Соціолог 2200
Політолог 2000
Юрист 3400
Фізичне виховання і спорт 1880
Передбачена помісячна оплата за навчвння

 

Вартість навчання (за семестр у гривнях)
Спеціальності Форми навчання
Заочна Телеуніверситет (дистанційна)
підготовка перепідготовка підготовка перепідготовка
Менеджер бізнесу 1600 1500 1775 1650
Економіст, менеджер персоналу 1500 1450 1685 1575
Економіст, фінансовій менеджер 1500 1450 1685 нема
Економіст, менеджер банку 1500 1450 1685 1575
Економіст, маркетолог 1500 1450 1685 1575
Бухгалтер - аналітик 1500 1450 1685 1575
Психолог 1500 1500 1500 нема
Соціолог 1200 1125 1200 нема
Політолог нема нема 1200 нема
Юрист 2850 2775 2775 2775
Фізичне виховання і спорт 1175 нема нема нема

 


 
ЗАПОРОЖЬЕ
ЗНТУ (Запорізький національний технічний університет)
ЗНУ (Запорізький національний університет)
Запорізьке вище професійне училище моди і стилю
ЗПК (Запорізький педагогічний коледж)
ЗМК ЗДМУ (Запорізький медичний коледж)
ЗМК (Запорізький металургійний коледж)
ЗЮИ (Запорізький юридичний інститут)
КИБИТ (Запорожский филиал Киевскиого института бизнеса и технологий)
МАУП (Запорізький інститут МАУП ім. гетьмана Петра Сагайдачного)
БЕРДЯНСК
Бердянський державний педагогічний університет
МЕЛИТОПОЛЬ
Мелітопольський державний педагогічний університет
Таврійський Державний Агротехнологічний Університет
Мелитопольский филиал Харьковского национального университета внутренних дел
Запорожье и область | Новости Запорожья и области RSS 2.0 | | follow us on | читайте нас в