вузы Запорожья и области
KИБИT (Киевский институт бизнеса и технологий. Запорожский филиал)
АРІУ ЗНТУ (Азовський регіональний інститут управління ЗНТУ)
БДПУ (Бердянський державний педагогічний університет)
ДНЗ ЗВПУ (Державний навчальний заклад "Запорізьке вище професійне училище")
Запорізька філія Державної академії статики, обліку та аудиту Держкомстату України
Запорізьке вище професійне училище моди і стилю
ЗГЕК ЗДІА (Запорізький гідроенергетичний коледж Запорізької державної інженерної академії)
ЗДІА (Запорізька державна інженерна академія)
ЗДМУ (Запорізький державний медичний університет)
ЗИЭИТ (Запорожский институт экономики и информационных технологий)
ЗКК (Запорізький комерційний коледж)
ЗМК (Запорізький металургійний коледж)
ЗНТУ (Запорізький національний технічний університет)
ЗНУ (Запорізький національний університет)
ЗПК (Запорізький педагогічний коледж)
ЗЮИ (Запорізький юридичний інститут)
КПУ (Класичний приватний університет)
МАУП (Запорізький інститут МАУП ім. гетьмана Петра Сагайдачного)
МГПУ (Мелітопольський державний педагогічний університет)
МК ЗДМУ (Медичний коледж Запорізького державного медичного університету)
МУК (Мелитопольское училище культури)
ТДАТУ (Таврійський Державний Агротехнологічний Університет)
ХНУВД (Харьковский национальный университет внутренних дел. Мелитопольское представительство)
вузы Украины
это интересно

АБИТУРИЕНТУ ЗАПОРОЖЬЯ 2013

ЗНТУ (Запорізький національний технічний університет)

ЗНТУ (Запорізький національний технічний університет)Університет здійснює підготовку фахівців за рахунок коштів державного бюджету України та на контрактній основі. Зарахування до університету здійснюється на конкурсній основі окремо з кожного напряму. Конкурсний відбір здійснюється за сумою балів предметів сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти 2008, 2009, 2010 років (УЦОЯО) та середнього балу атестату (за шкалою від 100 до 200 балів). Вступні випробування оцінюються за 100 бальною шкалою (від 100 до 200).

Сертифікати з нижчим від встановленого рівня (124 бали за 100-бальною шкалою оцінювання від 100 до 200 балів) з профільних дисциплін приймальною комісією ЗНТУ не приймаються.

В ЗНТУ передбачено можливість одночасної участі у конкурсі на три напрями підготовки та навчання за декількома формами підготовки.

Випускники навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації (коледжів та технікумів), які вступають на навчання за освітньо-професійними програмами бакалавра на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста спорідненого напряму на навчання зі скороченими термінами підготовки, приймаються на перший (за скороченою програмою) або старші курси (на програму з нормативним терміном навчання на вакантні місця). Прийом зазначеної категорії вступників здійснюється за результатами фахового вступного випробування. Фахове вступне випробування оцінюється за 100 бальною шкалою від 100 до 200 балів. Для вступників на напрям підготовки  6.020207 «Дизайн» передбачено складання двох фахових вступних випробувань (рисунок, композиція).

На факультеті довузівської підготовки ЗНТУ здійснюється підготовка учнів з загальноосвітніх предметів (українська мова та література, математика, історія України, біологія, фізика, географія, іноземна мова), за якими УЦОЯО проводитиме зовнішнє незалежне оцінювання.

При вступі до ЗНТУ категорії вступників із числа осіб з обмеженими фізичними можливостями (інваліди І та ІІ груп, діти-інваліди ) беруть участь у конкурсі щодо зарахування на навчання на власний вибір - з  кількістю балів сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти  чи з  кількістю балів вступних випробувань із загальноосвітніх предметів.

Такі ж самі права мають вступники на заочну форму навчання, які отримали повну загальну середню освіту до 2007 року включно.

За умови не участі в ЗНО, вступають до ЗНТУ за результатами вступних випробувань категорії вступників із числа:
- громадян України, звільнених зі строкової військової служби та військовослужбовців звільнених з військової служби в рік вступу до ЗНТУ;
- військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом (на заочну форму навчання);
- осіб, які мають захворювання, вказані в переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами ЗНО, встановленому МОН України та МОЗ України, для яких УЦОЯО не може забезпечити проходження ЗНО.

Вступають до ЗНТУ поза конкурсом при поданні сертифікатів УЦОЯО (одержанні відповідної кількості балів на вступних випробуваннях) не нижче 124 балів:
- особи, яким Законом України “Про статус ветеранів війни…” надане таке право;
- діти-сироти;
- інваліди І та ІІ груп та діти-інваліди віком до 18 років;
- особи, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС;
- діти військовослужбовців, які загинули під час виконання службових обов’язків;
- члени сімей шахтарів та гірничорятувальників, що загинули внаслідок аварії на шахті імені О.Ф. Засядька;
- особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надане таке право.

Для вищезазначеної категорії виділяється до 30 % місць державного замовлення.

Студентам денної форми навчання надається гуртожиток. В університеті кафедра військової підготовки здійснює навчання майбутніх офіцерів запасу, починаючи з третього курсу (за конкурсом).

Прийом документів для вступу до університету здійснюється:
- на денну форму навчання: 15 - 31липня (для осіб, які складають вступні випробування до 22 липня);
- на заочну форму навчання: з 16 серпня - 15 вересня(для осіб, які складають вступні випробування до 10 вересня);

Вступні випробування проводяться:
- на денну форму навчання: 23- 31липня;
- на заочну форму навчання: 11 - 15 вересня

При вступі до ЗНТУ абітурієнти подають такі документи:
- заяву про вступ до університету;
- документ державного зразка про повну загальну середню освіту (документ про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень) в оригіналі або його копію, завірену в ЗНТУ або нотаріально (окремо додаються дві незавірені ксерокопії);
- медичну довідку за формою 086-О (в оригіналі або її копію, завірену в ЗНТУ або нотаріально);
- 6 кольорових фотокарток розміром 3x4 см;
- копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру;
- паспорт (свідоцтво про народження для осіб, які за віком не мають паспорта) (окремо додаються дві незавірені ксерокопії паспорта), військовий квиток (посвідчення про приписку до призовної дільниці), документи, що дають право на пільги;
- сертифікат з оцінками з предметів, необхідних для вступу на обраний абітурієнтом напрям підготовки (оригінал або його завірену копію).

Конкурсний відбір здійснюються на денну форму з 1 серпня , на заочну – з 16 вересня 2010 р.

Зарахування проводиться: до 10 серпня - на денну форму навчання на держбюджетні місця та до 25 серпня за контрактом, на заочну форму навчання - до 30 вересня.

Адреса університету:  69063, Запоріжжя, вул. Жуковського, 64.

Приймальна комісія: а. 494 ( IV корпус, 4 поверх); тел. – 228-16-01, 769-82-29. Підгот.курси: а. 310 тел.- 764-24-46, сайт: pk.zntu.edu.ua

Сайти ЗНТУ: www.zntu.edu.ua, УЦОЯО: www.testportal.gov.ua, Симферопольського РЦОЯО: www.crimeatest.org.ua


 
ЗАПОРОЖЬЕ
ЗНТУ (Запорізький національний технічний університет)
ЗНУ (Запорізький національний університет)
Запорізьке вище професійне училище моди і стилю
ЗПК (Запорізький педагогічний коледж)
ЗМК ЗДМУ (Запорізький медичний коледж)
ЗМК (Запорізький металургійний коледж)
ЗЮИ (Запорізький юридичний інститут)
КИБИТ (Запорожский филиал Киевскиого института бизнеса и технологий)
МАУП (Запорізький інститут МАУП ім. гетьмана Петра Сагайдачного)
БЕРДЯНСК
Бердянський державний педагогічний університет
МЕЛИТОПОЛЬ
Мелітопольський державний педагогічний університет
Таврійський Державний Агротехнологічний Університет
Мелитопольский филиал Харьковского национального университета внутренних дел
Запорожье и область | Новости Запорожья и области RSS 2.0 | | follow us on | читайте нас в