вузы Запорожья и области
KИБИT (Киевский институт бизнеса и технологий. Запорожский филиал)
АРІУ ЗНТУ (Азовський регіональний інститут управління ЗНТУ)
БДПУ (Бердянський державний педагогічний університет)
ДНЗ ЗВПУ (Державний навчальний заклад "Запорізьке вище професійне училище")
Запорізька філія Державної академії статики, обліку та аудиту Держкомстату України
Запорізьке вище професійне училище моди і стилю
ЗГЕК ЗДІА (Запорізький гідроенергетичний коледж Запорізької державної інженерної академії)
ЗДІА (Запорізька державна інженерна академія)
ЗДМУ (Запорізький державний медичний університет)
ЗИЭИТ (Запорожский институт экономики и информационных технологий)
ЗКК (Запорізький комерційний коледж)
ЗМК (Запорізький металургійний коледж)
ЗНТУ (Запорізький національний технічний університет)
ЗНУ (Запорізький національний університет)
ЗПК (Запорізький педагогічний коледж)
ЗЮИ (Запорізький юридичний інститут)
КПУ (Класичний приватний університет)
МАУП (Запорізький інститут МАУП ім. гетьмана Петра Сагайдачного)
МГПУ (Мелітопольський державний педагогічний університет)
МК ЗДМУ (Медичний коледж Запорізького державного медичного університету)
МУК (Мелитопольское училище культури)
ТДАТУ (Таврійський Державний Агротехнологічний Університет)
ХНУВД (Харьковский национальный университет внутренних дел. Мелитопольское представительство)
вузы Украины
это интересно

АБИТУРИЕНТУ ЗАПОРОЖЬЯ 2013

ЗПК (Запорізький педагогічний коледж)

Про коледж

У 2003 р. рішенням сесії Запорізької обласної ради Запорізьке педагогічне училище з метою оптимізації підготовки молодших спеціалістів реорганізоване в педагогічний коледж. За роки існування Запорізький педагогічний коледж, якому в 2010 році виповнилось 120 років, підготував понад 35 тис. спеціалістів.

МЕЛЬНИК Олександр Миколайович – викладача-методист,  відмінник освіти України, кандидат педагогічних наук –  директор коледжу з грудня 2003 р. Він очолює раду директорів  педагогічних училищ Південного регіону та раду директорів ВНЗ І рівня акредитації Запоріжжя та Запорізької області.

Сьогодні Запорізький педагогічний коледж – це вищий навчальний заклад І рівня акредитації, який має високий рейтинг як в регіоні, так і у місті, і в Україні.

Навчання в коледжі здійснюється на трьох відділеннях: "Початкова освіта", "Дошкільна освіта", "Образотворче мистецтво". Спеціальності "Дошкільна освіта" і "Початкова освіта", крім стаціонару, мають також заочну форму навчання.

Охочі можуть здобути спеціальність вчителя початкових класів або вихователя через екстернатну форму навчання.

За час навчання студенти коледжу поряд з основною здобувають додаткові кваліфікації: вчитель іноземної мови початкової школи, вчитель інформатики початкової школи, вихователь логопедичних груп, організатор образотворчої діяльності в дошкільних закладах, виконавець художньо-оформлювальних робіт, організатор спортивних секцій та клубів. Додаткові кваліфікації розширюють можливості випускників щодо працевлаштування, щодо розкриття і реалізації в педагогічній діяльності творчого потенціалу, розвитку індивідуальних здібностей і можливостей молодших спеціалістів.

Підготовку фахівців у коледжі здійснює висококваліфікований згуртований педагогічний колектив, у якому – 85% викладачів вищої і першої кваліфікаційних категорій, 48 мають педагогічне звання "викладач-методист", 37 – старший викладач.

Студенти – господарі коледжу. Вони люблять і збагачують традиції закладу, піклуються про збереження його матеріальної бази.  До послуг студентів – 49 кабінетів, лабораторій, майстерні, 4 комп'ютерні класи, 2 лабораторії інформаційно-комунікаційних технологій, сучасна бібліотека з комп’ютеризованою читальною залою, зала здоров’я, гуртожиток. Навчально-методичне забезпечення кабінетів, лабораторій і майстерень, книжковий фонд і фонд періодичних видань бібліотеки дозволяють у повному обсязі забезпечити якісне проведення лекційно-семінарських, практичних і лабораторних занять, організацію самостійної роботи студентів. Цілком закономірно, що після закінчення коледжу 92% випускників продовжують навчання у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації.

Запорізький педагогічний коледж, як і вся система освіти, покликаний ефективно сприяти створенню умов для пізнання людиною себе і світу, розвитку і самореалізації особистості в сучасному середовищі, отриманню якісної фахової освіти.

Про нас – усім, хто хоче у нас навчатися

Коледж готує:

НА БАЗІ 11 КЛАСІВ:
учителів з початкової освіти, учителів з дошкільного виховання.

НА БАЗІ 9 КЛАСІВ:
учителів з початкової освіти з додатковою кваліфікацією:
- вчитель іноземної мови початкової школи;
- вчитель інформатики початкової школи;
- організатор спортивних секцій і клубів.

НА БАЗІ 9 КЛАСІВ:
учителів з дошкільного виховання з додатковою кваліфікацією:
- вихователь логопедичних груп;
- організатор образотворчої діяльності в дошкільних закладах

НА БАЗІ 9 КЛАСІВ:
учителів образотворчого мистецтва з додатковою кваліфікацією:
- виконавець художньо-оформлювальних робіт.

ТЕРМІНИ ПОДАЧІ ДОКУМЕНТІВ

Документи подаються:
з 1 липня до 22 липня на денну форму навчання (база 9 класів та база 11 класів, хто складає вступні випробовування в навчальному закладі);
з 1 липня до 31 липня на денну форму навчання (база 11 класів);
з 10 липня до 9 серпня на заочну, екстернатну форми
навчання.

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ

1.    Заява на ім'я директора.
2.    Документ про освіту.
3.    Медична довідку (форма № 086-О).
4.    Свідоцтво   про   народження   або   паспорт (копія).
5.    Сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з предметів, що відповідають переліку вступних випробувань (на базі повної загальної середньої освіти 11 класів).
6.    6 фотокарток 3x4 см.
7.    Копія трудової книжки (ті, хто працює).
8.    Ідентифікаційний код (копія).
9.    Копія свідоцтва про шлюб (для одружених).
10.    Військовий білет (військовозобов'язаним).

Вступні випробування

Вступники з освітою 9 класів на спеціальність "Початкова освіта" мають випробування з української мови (тести) і математики (тести); на спеціальність "Дошкільна освіта" – випробування з української мови (тести) і біології (тести). На спеціальність "Початкова освіта" з додатковою кваліфікацією вчитель іноземної мови початкової школи абітурієнти проходять співбесіду з іноземної мови.
На спеціальність "Образотворче мистецтво" – випробування з рисунка і композиції (творчий конкурс), з української мови (тести).
Вступники на базі повної загальної середньої освіти (база 11 класів) беруть участь у конкурсі щодо зарахування на навчання за кількістю балів сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання з предметів: українська мова, математика або історія України – на спеціальність "Початкова освіта"; українська мова, біологія або історія України – на спеціальність "Дошкільна освіта".
Вступні випробування на всі спеціальності на базі 9 класів – з 23.07.2011р. до 31.07.2011р.

Зарахування на
денну форму навчання – до 10 серпня;
на заочну, екстернатну – до 25 серпня.

Как доехать до Запорожского педагогического колледжаПІДГОТОВЧІ КУРСИ
У коледжі працюють платні курси (365 грн.) для підготовки до вступу громадян України до вищих навчальних закладів (з 15 січня до 14 травня, щосуботи; у червні-липні - тритижневі).

Запис на курси:
з 1.12.2010р. (січень - травень)    тел.: 278-07-39;
з 13.06.2011р. (червень - липень)    тел.: 277-04-31.

ДНІ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ
Коледж проводить Дні відкритих дверей:
15.01.2011р. - 10 година        26.03.2011р. - 11 година.

Зараховані в коледж на денне відділення забезпечуються стипендією і гуртожитком на загальних підставах.

НАВЧАННЯ В КОЛЕДЖІ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ДЕРЖАВНОЮ МОВОЮ

Навчання на денній формі безкоштовне, на заочній та екстернатній - на контрактній основі.

Перспективи подальшого навчання: диплом випускника коледжу за програмою ступеневої освіти надає можливість подальшого навчання без вступних іспитів у таких університетах:
Запорізький національний університет
Мелітопольський  державний педагогічний університет ім. Б. Хмельницького
Бердянський державний педагогічний університеті
Запорізький класичний приватний університеті

Контактні телефони:
приймальна комісія: 277-04-31   
заочне відділення: 278-07-43
приймальна директора: 278-09-39

Адреса коледжу
69097, м. Запоріжжя
Хортицький район
вул. Запорозького козацтва, 6
e-mail: zpu@zp.ukrtel.net

Сайт: www.zpk.zp.ua


 
ЗАПОРОЖЬЕ
ЗНТУ (Запорізький національний технічний університет)
ЗНУ (Запорізький національний університет)
Запорізьке вище професійне училище моди і стилю
ЗПК (Запорізький педагогічний коледж)
ЗМК ЗДМУ (Запорізький медичний коледж)
ЗМК (Запорізький металургійний коледж)
ЗЮИ (Запорізький юридичний інститут)
КИБИТ (Запорожский филиал Киевскиого института бизнеса и технологий)
МАУП (Запорізький інститут МАУП ім. гетьмана Петра Сагайдачного)
БЕРДЯНСК
Бердянський державний педагогічний університет
МЕЛИТОПОЛЬ
Мелітопольський державний педагогічний університет
Таврійський Державний Агротехнологічний Університет
Мелитопольский филиал Харьковского национального университета внутренних дел
Запорожье и область | Новости Запорожья и области RSS 2.0 | | follow us on | читайте нас в