вузы Запорожья и области
KИБИT (Киевский институт бизнеса и технологий. Запорожский филиал)
АРІУ ЗНТУ (Азовський регіональний інститут управління ЗНТУ)
БДПУ (Бердянський державний педагогічний університет)
ДНЗ ЗВПУ (Державний навчальний заклад "Запорізьке вище професійне училище")
Запорізька філія Державної академії статики, обліку та аудиту Держкомстату України
Запорізьке вище професійне училище моди і стилю
ЗГЕК ЗДІА (Запорізький гідроенергетичний коледж Запорізької державної інженерної академії)
ЗДІА (Запорізька державна інженерна академія)
ЗДМУ (Запорізький державний медичний університет)
ЗИЭИТ (Запорожский институт экономики и информационных технологий)
ЗКК (Запорізький комерційний коледж)
ЗМК (Запорізький металургійний коледж)
ЗНТУ (Запорізький національний технічний університет)
ЗНУ (Запорізький національний університет)
ЗПК (Запорізький педагогічний коледж)
ЗЮИ (Запорізький юридичний інститут)
КПУ (Класичний приватний університет)
МАУП (Запорізький інститут МАУП ім. гетьмана Петра Сагайдачного)
МГПУ (Мелітопольський державний педагогічний університет)
МК ЗДМУ (Медичний коледж Запорізького державного медичного університету)
МУК (Мелитопольское училище культури)
ТДАТУ (Таврійський Державний Агротехнологічний Університет)
ХНУВД (Харьковский национальный университет внутренних дел. Мелитопольское представительство)
вузы Украины
это интересно

АБИТУРИЕНТУ ЗАПОРОЖЬЯ 2013

Львівська національна академія мистецтв

Львівська національна академія мистецтв (ЛНАМ) — єдиний в Україні вищий державний навчальний заклад IV рівня акредитації, який готує фахівців декоративно-прикладного та монументального мистецтва, дизайну, реставрації, мистецтвознавства, культурології, менеджменту соціокультурної діяльності.

Термін навчання:
“Бакалавр” — 4 роки; “Спеціаліст”, “Магістр” — 1,5 роки;
“Магістр” на базі ОКР “Спеціаліст” – 1 рік.

ФАКУЛЬТЕТ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО МИСТЕЦТВА (ДПМ)
ФАКУЛЬТЕТ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА І РЕСТАВРАЦІЇ (ОМіР)
ФАКУЛЬТЕТ ДИЗАЙНУ
ФАКУЛЬТЕТ ІСТОРІЇ І ТЕОРІЇ МИСТЕЦТВА (ІТМ)

На факультеті функціонує, крім стаціонарної, заочна форма навчання без відриву від основної роботи. Факультет координує навчальний процес між теоретичними кафедрами, аспірантурою та факультетами, що готують художників монументального і декоративно-ужиткового мистецтва. Забезпечує зв'язок навчального процесу з музеями, галереями класичного і сучасного мистецтва, архівами, реставраційними та освітніми закладами України та закордону.

Напрямок "МИСТЕЦТВО"

1. Спеціальність "Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво"
Спеціалізації:
Художня кераміка
Художнє скло
Художні вироби з металу
Художні вироби з дерева
Художнє оформлення текстильних виробів (способом ткацтва)
Художнє оформлення текстильних виробів (способом друку)
Сакральне мистецтво
Монументально-декоративний живопис
Монументально декоративна скульптура

Готує бакалаврів, спеціалістів, магістрів.

2. Спеціальність "Дизайн"
Спеціалізації:
Промислова графіка
Проектування інтер'єрів
Моделювання костюма
Художні вироби зі шкіри
Художнє оформлення і моделювання трикотажних виробів

Готує бакалаврів, спеціалістів, магістрів.

Спеціальність "Реставрація творів мистецтва"
Готує бакалаврів, спеціалістів.

Напрямок "КУЛЬТУРА"
1. Спеціальність "Культурологія"
Спеціалізація :
Мистецтвознавство
Готує бакалаврів, спеціалістів, магістрів.

УМОВИ ПРИЙОМУ
Прийом на навчання за спеціальностями “Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво”, “Дизайн”, “Реставрація творів мистецтва” проводиться на денну та екстернатну форму.
Прийом на навчання за спеціальністю “Культурологія” та спеціалізацією “Мистецтвознавство” здійснюється на денну, заочну та екстернатну форми.

Прийом документів — з 1 червня до 8 липня
Вступні випробування:

у м.Львові – з 9 до 23 липня (зарахування з 24 до 26 липня)

у м. Севастополі — з 28 липня до 9 серпня (зарахування з 12 до 16 серпня)


До заяви вступники додають:

- документ про загальну середню освіту (оригінал);

- медичну довідку за формою 086-у (оригінал або завірену копію), карта профщеплень ф №63, для юнаків — медична карта ф.№025-10;

- витяг із трудової книжки (для осіб, що мають стаж роботи);

- 6 фотокарток розміром 3х4 см;

- паспорт (свідоцтво про народження для осіб, що за віком не мають паспорта), військовий квиток (посвідчення про прописку до призовної дільниці) та документи, що дають право на пільги, вступник подає особисто.


Додатково з документами вступники подають студійні роботи з натури (рисунок, живопис). З робіт, виконаних в матеріалі (скульптура, кераміка, різьба по дереву, вишивка та інші) подаються фотографії.

Примітка: у разі відсутності одного з перерахованих документів, в тому числі вкладки до документу про освіту, а також студійних робіт, заяви не приймаються.
ПЕРЕЛІК ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ
На спеціалізацію “Мистецтвознавство”
(Історія і теорія мистецтва) денної форми навчання вступники складають іспити з ІСТОРІЇ МИСТЕЦТВА, УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ (диктант), на заочну форму навчання проводиться співбесіда з перелічених вище дисциплін.

На спеціалізацію “Менеджмент соціокультурної діяльності” денної форми навчання вступники складають іспити з ХУДОЖНЬОЇ КУЛЬТУРИ, УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ (диктант), на заочну форму навчання проводиться співбесіда з перелічених вище дисциплін.

Для інших спеціалізацій:
Іспит з КОМПОЗИЦІЇ

Завдання на виявлення творчих засад на поставлену проблему та вміння володіти основними зображуючими засобами з урахуванням спеціалізації.
8 годин. Матеріал — папір, акварель, темпера, гуаш, туш, глина 

 Іспит з РИСУНКУ

Завдання на виявлення характеру, конструкції форми графічними зображуючими засобами на основі заданого натурного матеріалу.
8 годин
Матеріал: папір, олівець
Розмір листа : 40х60 см, 60х80 см (для спеціалізації “Монументально-декоративний живопис”, “Монументально-декоративна скульптура”) 
Іспит з ЖИВОПИСУ або СКУЛЬПТУРИ
(відповідно до обраної спеціалізації або за вибором вступника)

Іспит з ЖИВОПИСУ.

 Завдання на виявлення основних тональних співвідношень, кольору, форми, цілості композиції живописними зображуючими засобами на основі заданого натурного матеріалу. 8 годин
Матеріал: папір, полотно, олія, гуаш, темпера. (за бажанням вступника)

Іспит з СКУЛЬПТУРИ. Завдання на виявлення характеру, конструкції форми та вміння оперувати тривимірним простором на основі заданого натурного матеріалу.
8 годин. Матеріал: глина 

Іспит з УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ
Завдання: диктант (на базі середньої освіти)
2 години

Документи приймаються за адресою:

79011, м. Львів, вул. Кубійовича, 38, аудиторія № 2 та № 12 (головний корпус, 2-3-ій поверх, приймальна комісія, тел. 76-55-81)

99608, м. Севастополь, вул. Загородня балка 2-Б, тел 55-06-59.

За довідками звертатися за адресою:
79011, м. Львів, вул. Кубійовича, 38, тел. 76-14-82 (канцелярія), 76-14-08
Наша адреса:Україна, м. Львів, вул. Кубійовича, 38, тел./факс 0322 761482
http://www.ednu.kiev.ua/


 
ЗАПОРОЖЬЕ
ЗНТУ (Запорізький національний технічний університет)
ЗНУ (Запорізький національний університет)
Запорізьке вище професійне училище моди і стилю
ЗПК (Запорізький педагогічний коледж)
ЗМК ЗДМУ (Запорізький медичний коледж)
ЗМК (Запорізький металургійний коледж)
ЗЮИ (Запорізький юридичний інститут)
КИБИТ (Запорожский филиал Киевскиого института бизнеса и технологий)
МАУП (Запорізький інститут МАУП ім. гетьмана Петра Сагайдачного)
БЕРДЯНСК
Бердянський державний педагогічний університет
МЕЛИТОПОЛЬ
Мелітопольський державний педагогічний університет
Таврійський Державний Агротехнологічний Університет
Мелитопольский филиал Харьковского национального университета внутренних дел
Запорожье и область | Новости Запорожья и области RSS 2.0 | | follow us on | читайте нас в