вузы Запорожья и области
KИБИT (Киевский институт бизнеса и технологий. Запорожский филиал)
АРІУ ЗНТУ (Азовський регіональний інститут управління ЗНТУ)
БДПУ (Бердянський державний педагогічний університет)
ДНЗ ЗВПУ (Державний навчальний заклад "Запорізьке вище професійне училище")
Запорізька філія Державної академії статики, обліку та аудиту Держкомстату України
Запорізьке вище професійне училище моди і стилю
ЗГЕК ЗДІА (Запорізький гідроенергетичний коледж Запорізької державної інженерної академії)
ЗДІА (Запорізька державна інженерна академія)
ЗДМУ (Запорізький державний медичний університет)
ЗИЭИТ (Запорожский институт экономики и информационных технологий)
ЗКК (Запорізький комерційний коледж)
ЗМК (Запорізький металургійний коледж)
ЗНТУ (Запорізький національний технічний університет)
ЗНУ (Запорізький національний університет)
ЗПК (Запорізький педагогічний коледж)
ЗЮИ (Запорізький юридичний інститут)
КПУ (Класичний приватний університет)
МАУП (Запорізький інститут МАУП ім. гетьмана Петра Сагайдачного)
МГПУ (Мелітопольський державний педагогічний університет)
МК ЗДМУ (Медичний коледж Запорізького державного медичного університету)
МУК (Мелитопольское училище культури)
ТДАТУ (Таврійський Державний Агротехнологічний Університет)
ХНУВД (Харьковский национальный университет внутренних дел. Мелитопольское представительство)
вузы Украины
это интересно

АБИТУРИЕНТУ ЗАПОРОЖЬЯ 2013

АРІУ ЗНТУ (Азовський регіональний інститут управління ЗНТУ)

Азовський регіональний інститут управління Запорізького національного технічного університету - вищий навчальний заклад, заснований 26.08.1993 р., акредитований Міністерством освіти і науки України за III освітньо-кваліфікаційним рівнем (ліцензія № 363031 від 10.09.2007 р.) Інститут заснований у 1993 р. з назвою «Азовський регіональний інститут управління». З липня 2007 року наказом № 578 МОН України стає державним навчальним закладом, відокремленим структурним підрозділом ЗНТУ.

АРІУ ЗНТУ провадить освітню діяльність на двох факультетах: права та лінгвістики, управління. Інститут готує високопрофесійних фахівців за такими освітньо-кваліфікаційними рівнями (бакалавр, спеціаліст, магістр) за наступними спеціальностями: «економічна кібернетика», «фінанси», «менеджмент організацій» зі спеціалізацією: «менеджмент готельного, курортного та туристичного сервісу» з поглибленим вивченням англійської і другої мови — німецької, «менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» з поглибленою лінгвістичною підготовкою — англійська та німецька мови, «правознавство». Підготовка фахівців здійснюється за державним замовленням (бюджетна форма) та за кошти фізичних і юридичних осіб (контрактом). Особи, які мають документ про закінчення середнього навчального закладу з відзнакою, а також із «золотою» або «срібною» медаллю зараховуються до АРІУ ЗНТУ на пільгових засадах (за умови подання ними сертифікатів з оцінками не нижче 4 балів).

Особи з вищою та незакінченою вищою освітою, а також з дипломом «молодшого спеціаліста» за профілями підготовки в АРІУ ЗНТУ зараховуються на 2-3 курси.

Випускники АРІУ ЗНТУ отримують глибокі знання у галузі економіки та менеджменту, юриспруденції та фінансів, вільно володіють іноземними мовами. Під час навчання студенти беруть участь у міжнародних студентських обмінах. Вони набувають досвіду практичної діяльності в установах, організаціях, підприємствах різних форм власності. Випускники інституту мають професійні навички роботи на персональному комп’ютері з використанням сучасних програмних продуктів.

Студенти, які навчаються в АРІУ ЗНТУ, користуються пільгами, передбаченими чинним законодавством.

Для іногородніх студентів є гуртожиток (проживання в кімнатах на 2-3 особи). В АРІУ ЗНТУ здійснюється перепідготовка фахівців з наданням другої вищої освіти за фахом «Менеджмент організацій».

В АРІУ ЗНТУ працює Центр розвитку персоналу та інноваційних технологій, створений в рамках реалізації сумісного проекту з Middlesex Communiti College (м. Лоуелл, США). Центр має сучасну мультимедійну техніку, яка використовується як в учбовому процесі, так і в організації послуг по конференц-сервісу.

ДЕННЕ ВІДДІЛЕННЯ

Прийом на перший курс (за умови наявності документа про повну середню освіту) здійснюється за наступними спеціальностями освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр:

 • Економічна кібернетика
 • Менеджмент організацій зі спеціалізацією менеджмент готельного, курортного та туристичного сервісу (з поглибленим вивченням англійської мови і другої мови - німецької). Випускникам цієї спеціальності разом із дипломом видається сертифікат перекладача.
 • Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності із поглибленою лінгвістичною підготовкою (з поглибленим вивченням англійської мови і другої мови - німецької). Випускникам цієї спеціальності разом із дипломом видається сертифікат перекладача.
 • Фінанси та кредит
 • Правознавство

ЗАОЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ

Прийом на перший курс здійснюється за наступними спеціальностями освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр:

 • Менеджмент організацій Менеджмент організацій зі спеціалізацією менеджмент готельного, курортного та туристичного сервісу
 • Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
 • Фінанси і кредит
 • Економічна кібернетика
 • Правознавство

МАГІСТРАТУРА

Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра, спеціаліста в АРІУ ЗНТУ або в іншому вищому навчальному закладі за відповідним напрямом підготовки, приймаються на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» за спеціальностями:

 • Менеджмент організацій
 • Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
 • Фінанси
 • Економічна кібернетика

ПІДГОТОВЧІ КУРСИ

Для абітурієнтів діють платні підготовчі курси. Тривалість навчання: 7 місяців (жовтень - квітень) – очна форма; 6 місяців (жовтень - березень); 3 місяці (лютий - квітень) – заочна форма. Прийом документів здійснюється з 1 вересня по 1 лютого в залежності від обраної форми навчання. Слухачі зараховуються на перший курс АРІУ ЗНТУ на пільгових засадах незалежно від конкурсу (за умови подання ними сертифікатів з оцінками не нижче 4 балів) на контрактну форму навчання. Слухачі ПК, які бажають навчатися на бюджетній основі (за державним замовленням) приймають участь у конкурсі.

Молодь, яка вибрала Азовський регіональний інститут управління Запорізького національного технічного університету, — це майбутні лідери суспільства, які завтра будуть приймати рішення та нести відповідальність за розвиток економіки і демократії в Україні.

Усі випускники ВНЗ працевлаштовані.
Будемо раді бачити вас студентами АРІУ ЗНТУ!

Наша адреса:
71112, м. Бердянськ, Запорізька область, вул. Урицького, 3
Приймальна ректора: (06153) 7-00-11, 7-16-13
Приймальна комісія: (06153) 7-00-11, 3-54-13
Факс: (06153) 7-00-11, 7-16-13
E-mail: askold@ariu.berdyansk.net


 
ЗАПОРОЖЬЕ
ЗНТУ (Запорізький національний технічний університет)
ЗНУ (Запорізький національний університет)
Запорізьке вище професійне училище моди і стилю
ЗПК (Запорізький педагогічний коледж)
ЗМК ЗДМУ (Запорізький медичний коледж)
ЗМК (Запорізький металургійний коледж)
ЗЮИ (Запорізький юридичний інститут)
КИБИТ (Запорожский филиал Киевскиого института бизнеса и технологий)
МАУП (Запорізький інститут МАУП ім. гетьмана Петра Сагайдачного)
БЕРДЯНСК
Бердянський державний педагогічний університет
МЕЛИТОПОЛЬ
Мелітопольський державний педагогічний університет
Таврійський Державний Агротехнологічний Університет
Мелитопольский филиал Харьковского национального университета внутренних дел
Запорожье и область | Новости Запорожья и области RSS 2.0 | | follow us on | читайте нас в