вузы Запорожья и области
KИБИT (Киевский институт бизнеса и технологий. Запорожский филиал)
АРІУ ЗНТУ (Азовський регіональний інститут управління ЗНТУ)
БДПУ (Бердянський державний педагогічний університет)
ДНЗ ЗВПУ (Державний навчальний заклад "Запорізьке вище професійне училище")
Запорізька філія Державної академії статики, обліку та аудиту Держкомстату України
Запорізьке вище професійне училище моди і стилю
ЗГЕК ЗДІА (Запорізький гідроенергетичний коледж Запорізької державної інженерної академії)
ЗДІА (Запорізька державна інженерна академія)
ЗДМУ (Запорізький державний медичний університет)
ЗИЭИТ (Запорожский институт экономики и информационных технологий)
ЗКК (Запорізький комерційний коледж)
ЗМК (Запорізький металургійний коледж)
ЗНТУ (Запорізький національний технічний університет)
ЗНУ (Запорізький національний університет)
ЗПК (Запорізький педагогічний коледж)
ЗЮИ (Запорізький юридичний інститут)
КПУ (Класичний приватний університет)
МАУП (Запорізький інститут МАУП ім. гетьмана Петра Сагайдачного)
МГПУ (Мелітопольський державний педагогічний університет)
МК ЗДМУ (Медичний коледж Запорізького державного медичного університету)
МУК (Мелитопольское училище культури)
ТДАТУ (Таврійський Державний Агротехнологічний Університет)
ХНУВД (Харьковский национальный университет внутренних дел. Мелитопольское представительство)
вузы Украины
это интересно

АБИТУРИЕНТУ ЗАПОРОЖЬЯ 2013

ЗДІА (Запорізька державна інженерна академія)

За якими предметами буде здійснюватись конкурсний відбір до ЗДІА?

Перелік сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти (вступних випробувань), які будуть зараховуватися для конкурсного відбору вступників на підготовку за напрямами у 2008 році до Запорізької державної інженерної академії

№ п/п

Напрям підготовки

Перелік сертифікатів УЦОЯО

1

6.050401 Металургія

1) математика
2) українська мова та література

2

6.050503 Машинобудування

1) математика
2) українська мова та література

3

6.060101 Будівництво

1) математика
2) українська мова та література

4

6.060103 Гідротехніка (водні ресурси)

1) математика
2) українська мова та література

5

6.050103 Програмна інженерія

1) математика
2) українська мова та література

6

6.050202 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

1) математика
2) українська мова та література

7

6.050801 Мікро- та наноелектроніка

1) математика
2) українська мова та література

8

6.050802 Електронні пристрої та системи

1) математика
2) українська мова та література

9

6.050601 Теплоенергетика

1) математика
2) українська мова та література

10

6.050602 Гідроенергетика

1) математика
2) українська мова та література

11

6.030502 Економічна кібернетика

1) математика
2) українська мова та література

12

6.030504 Економіка підприємства

1) математика
2) українська мова та література

13

6.030508 Фінанси і кредит

1) математика
2) українська мова та література

14

6.030509 Облік і аудит

1) математика
2) українська мова та література

15

6.030601 Менеджмент

1) математика
2) українська мова та література

16

6.040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та  збалансоване природокористування

1) математика
2) українська мова та література

 

Що передбачено в Умовах прийому до вищих навчальних закладів для випускників підготовчих курсів?

У правилах прийому до вищого навчального закладу незалежно від конкурсу при вступі на певний напрям підготовки установлюються особливі умови участі в конкурсі та форми проведення вступних випробувань (співбесіда, попереднє тестування, творчі конкурси, спортивні змагання, олімпіади, атестаційні іспити тощо). Ці особливі умови можуть установлюватись для таких осіб, які досягли високих успіхів у фаховому навчанні. Зарахування таких осіб на навчання проводиться після рекомендації приймальною комісією вищого навчального закладу за умови подання ними в установлені терміни до приймальної комісії сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти з оцінками (кількістю балів) не нижче 4 балів за 12-бальною шкалою оцінювання або 124 балів за 100-бальною шкалою оцінювання (крім вступників на базі основної школи):

випускників системи довузівської підготовки вищого навчального закладу, а також випускників коледжів, технікумів, училищ, професійно-технічних навчальних закладів, гімназій, ліцеїв і середніх загальноосвітніх шкіл, що входять до навчальних комплексів на базі цих вищих навчальних закладів або мають з ними відповідні угоди.

Кількість місць для цих осіб установлюється приймальною комісією вищого навчального закладу, у якому здійснюється підготовка за галузями знань: природничі науки, інженерія, будівництво та архітектура, транспорт – до 60% від загального обсягу державного замовлення, доведеного вищому навчальному закладу за цими галузями знань (або відповідно ліцензійного обсягу під час прийому на навчання за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб).

У травні місяці цього року випускники підготовчих курсів будуть складати випускні іспити з математики, української мови та фізики у письмовій формі за тестовими технологіями.

Рекомендація до зарахування буде надаватись за результатом рейтингу по двом предметам – математики та української мови. Бал оцінювання з фізики буде ураховуватись як вирішальний за інших рівних умов (у випадку однакового рейтингу за результатами оцінювання математики і української мови).

Коли розпочинається прийом документів до ЗДІА на денну форму навчання?

Прийом документів на денну форму навчання до ЗДІА закінчується 22 липня.

Конкурс сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти та вступні випробування (для визначених у пункті 16 цих Умов прийому категорій вступників) на денну форму навчання проводиться з 23 липня.

Зарахування на денну форму навчання проводиться не пізніше 10 серпня.

Які документи необхідно подати до приймальної комісії, щоб прийняти участь у конкурсному відборі?

Вступники (у тому числі і випускники підготовчих курсів ЗДІА, які будуть рекомендовані приймальною комісією до зарахування на місця державного замовлення), особисто подають заяву про вступ до вищого навчального закладу, у якій вказують напрям, форму та джерела фінансування навчання.

До заяви вступник додає:

 • документ державного зразка про повну загальну середню освіту (документ про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень або документ про базову загальну середню освіту) і додаток до нього, за особистим вибором оригінал або завірену ксерокопії;
 • медичну довідку за формою 086-У (оригінал або її завірену копію);
 • 6 фотокарток розміром 3 х 4 см.
 • сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти (оригінали або завірені копії) з предметів, що відповідають переліку вступних випробувань, наведеному у пункті 16 цих Умов і визначені правилами прийому вищого навчального закладу, для участі у конкурсі щодо вступу на обраний вступником напрям підготовки (спеціальність).

Усі ксерокопії документів завіряються за оригіналом вищим навчальним закладом, до якого вони подаються, або в установленому порядку.

Паспорт (свідоцтво про народження для осіб, які за віком не мають паспорта), військовий квиток (посвідчення про приписку до призовної дільниці), оригінал документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, оригінал сертифіката (сертифікатів) та оригінал медичної довідки за формою 086-У (при поданні їх копій) вступник пред’являє особисто.

Інші документи подаються вступником, якщо він претендує на пільги, встановлені чинним законодавством України або викликані обумовленими обмеженнями для вступу на навчання за відповідними напрямами підготовки (спеціальностями), установленими нормативно-правовими актами, у терміни, визначені для подання документів.

Особи, які беруть участь у конкурсі щодо зарахування до декількох вищих навчальних закладів або декількох напрямів підготовки (спеціальностей) в одному вищому навчальному закладі, у п’ятиденний термін після вступних випробувань та оголошення списку осіб, рекомендованих до зарахування на навчання за державним замовленням, а також за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів, зобов’язані подати оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки та сертифіката (сертифікатів) до приймальної комісії вищого навчального закладу (відбіркової комісії структурного підрозділу вищого навчального закладу), у якому вони вирішили навчатись за державним замовленням.

Особи, які в установлений термін (п’ять днів) не подали до приймальної (відбіркової) комісії оригіналів документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, медичної довідки та сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти, утрачають право зарахування на навчання за кошти державного бюджету, а також на навчання за рахунок пільгових довгострокових кредитів.

На які категорії вступників розповсюджуються пільги, надані державою?

Зараховуються до вищого навчального закладу без складання вступних випробувань за умови подання сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти з оцінками (кількістю балів) не нижче встановленого цими умовами рівня:

 • учасники міжнародних олімпіад за умови, якщо вони вступають на напрями підготовки (спеціальності), для яких профільним є предмет зазначений у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступне випробування з предмета), з якого вони були учасниками олімпіад;
 • призери (особи, нагороджені дипломами І-ІІІ ступенів) ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін за умови, якщо вони вступають на напрями підготовки (спеціальності), для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони є призерами олімпіад.
  Учасникам міжнародних олімпіад, переможцям ІІІ-ІV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів, конкурсів фахової майстерності та Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України дозволяється зараховувати як профільні зокрема такі навчальні предмети:
 • інформатика та обчислювальна техніка – при вступі на напрями “прикладна математика”, “інформатика”, “системний аналіз”, “комп’ютерні науки”, “комп’ютерна інженерія”, “програмна інженерія”;
 • трудове навчання – при вступі на напрями “технологічна освіта”, “професійна освіта”;
 • основи економіки – при вступі на напрями підготовки галузі знань “економіка та підприємництво”;
 • екологія – при вступі на напрями підготовки “екологія”, “біологія”, “хімія”.

Названі предмети можуть зараховуватись також при вступі цих осіб на інші напрями підготовки (спеціальності), якщо вони визначені вищими навчальними закладами. Дія цих стосовно учасників, призерів та переможців Всеукраїнських олімпіад і конкурсів поширюється відповідно тільки на учасників, призерів та переможців олімпіад, що проводилися Міністерством освіти і науки, які під час проведення олімпіад (конкурсів) навчались у поточному навчальному році в 11-х,12-х класах старшої школи та на випускних курсах професійно-технічних навчальних закладів – при вступі до вищих навчальних закладів на базі повної загальної середньої освіти або в 9-х класах – при вступі до вищих навчальних закладів на основі базової загальної середньої освіти.

Поза конкурсом при поданні сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти (одержанні оцінок на вступних випробуваннях) не нижче встановленого цими Умовами рівня зараховуються:

 • особи, яким Законом України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” надане таке право;
 • діти-сироти та діти, які залишилися без піклування батьків;
 • інваліди І та ІІ груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю);
 • особи, яким Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” надане таке право;
 • діти, чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах, при вступі на навчання за гірничими спеціальностями;
 • діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків;
 • особи, яким Законом України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей” надане таке право при вступі до вищих військових навчальних закладів та військових підрозділів вищих навчальних закладів.

Більш детальну інформацію про правила прийому до ЗДІА у 2008 році можна отримати на офіційному сайті академії та у приймальній комісії
тел. 223-82-21.


 
ЗАПОРОЖЬЕ
ЗНТУ (Запорізький національний технічний університет)
ЗНУ (Запорізький національний університет)
Запорізьке вище професійне училище моди і стилю
ЗПК (Запорізький педагогічний коледж)
ЗМК ЗДМУ (Запорізький медичний коледж)
ЗМК (Запорізький металургійний коледж)
ЗЮИ (Запорізький юридичний інститут)
КИБИТ (Запорожский филиал Киевскиого института бизнеса и технологий)
МАУП (Запорізький інститут МАУП ім. гетьмана Петра Сагайдачного)
БЕРДЯНСК
Бердянський державний педагогічний університет
МЕЛИТОПОЛЬ
Мелітопольський державний педагогічний університет
Таврійський Державний Агротехнологічний Університет
Мелитопольский филиал Харьковского национального университета внутренних дел
Запорожье и область | Новости Запорожья и области RSS 2.0 | | follow us on | читайте нас в